חיפוש תוכן בכל אתר המערכת

ניתן לפנות אלינו בנושאים הקשורים למערכת נתוני אשראי בדרכים הבאות:

טלפון 6194* / 077-6093720
פקס 077-6093730

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

הוראות הממונה - טיוטה להערות הציבור

3/2/2020

הוראות הממונה - טיוטות להערות הציבור

התפרסמו טיוטות להערות הציבור של הוראות ממונה כמפורט להלן: 

1. הוראה ללשכות 301 - ניהול המידע והגנתו

2. הוראה ללשכות 302 - ממשל תאגידי

3. הוראה ללשכות 303 - ניהול סיכונים

4. הוראה ללשכות 304 - דירוג אשראי

5. הוראה ללשכות 306 - טיפול בפניות הציבור

6. הוראה ללשכות 307 - התקשרות עם נותן אשראי

7. הוראה ללשכות 308 - הוראת דיווח

8. הוראה למשתמשים 403 - הפעלת מנגנון הדדיות

9. הוראה למיופה כוח בתמורה 404 - שירות ללקוח

 

הערות ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת ccr@boi.org.il עד לתאריך 23/2/2020. 

מעבר לעמוד הפרסום של נוסח הטיוטות