חיפוש תוכן בכל אתר המערכת

ניתן לפנות אלינו בנושאים הקשורים למערכת נתוני אשראי בדרכים הבאות:

טלפון 6194* / 077-6093720
פקס 077-6093730

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

אגרות

 

להלן רשימת האגרות המפורטות בצו נתוני אשראי (אגרות), התשע"ח-2017 והסכומים המעודכנים בהתאם לסעיף 4 לצו:

סוג האגרה סכום מעודכן ל-1.1.2019  הסכום בצו
אגרה בעד רישיון שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים 50,850 ש"ח 50,000 ש"ח
אגרה שנתית עבור לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים*  20,340 ש"ח 20,000 ש"ח
מסירת מידע לנותן אשראי על שינויים בנתוני אשראי לגבי לקוח לפי סעיף 13(1)(ב) לחוק 2 ש"ח 2 ש"ח
מסירת מידע ללקוח על שינויים בנתוני אשראי לגביו הכלולים במאגר לפי סעיף 13(2)(ג) לחוק 2 ש"ח 2 ש"ח
מסירה של נתונים השמורים במאגר שנמסרו ללשכת האשראי בעבר לפי סעיף 23(ב) לחוק   5.1 ש"ח 5 ש"ח
מסירה בודדת של נתוני אשראי לגבי לקוח לשם עריכת דוח אשראי לפי סעיף 29 לחוק  3.1 ש"ח 3 ש"ח
מסירה בודדת של נתוני אשראי לגבי לקוח לשם מתן חיווי אשראי לפי סעיף 35 לחוק 1 ש"ח 1 ש"ח
מסירה בודדת של מידע אחר מהמאגר לגבי לקוח או בנוגע למבקש המידע שמותר למסרו לפי החוק 1 ש"ח 1 ש"ח
גישה שנתית למאגר המידע הבלתי מזוהה 101,700 ש"ח 100,000 ש"ח

 

* מהשנה הרביעית לפעילותה תשלם לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים אגרה שנתית בגובה 3% מהרווח לפני מס או 20,000 שקלים חדשים, הגבוה מבין השניים.

צו נתוני אשראי (אגרות), התשע"ח-2017