באפשרותך לחפש לפי מילות מפתח בתוכן האתר

ניתן לפנות אלינו בנושאים הקשורים למערכת נתוני אשראי בדרכים הבאות:

טלפון 6194* / 077-6093720
פקס 077-6093730

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

דירוג אשראי - שאלות ותשובות

ניתן לפנות לכל לשכת אשראי ולהזמין ממנה את דירוג האשראי שמחושב עבורך לפי מודל הדירוג שלה.
ניתן לקבל את פרטי הלשכות ודרכים ליצירת קשר בעמוד לשכות אשראי שבתפריט משתתפי המערכת.
לשכת האשראי רשאית לגבות תשלום עבור השירות.

מודל לדירוג אשראי הוא אמצעי להערכת היכולת של לקוח לעמוד בהתחייבויותיו ולפרוע את חובותיו בזמן.
באמצעות המודל ניתן לחשב דירוג אשראי עבור כל לקוח ולהעריך את ההסתברות שאותו לקוח יוכל לעמוד בהתחייבויותיו. דירוג אשראי גבוה משקף סיכון נמוך עבור נותן האשראי ולכן הוא יאפשר ללקוח לקבל תנאים טובים וריביות נמוכות יותר.

מודל לדירוג אשראי הוא מודל סטטיסטי שמפותח על בסיס נתוני אשראי היסטוריים.
בכל לשכת אשראי מנתחים כמות עצומה של נתוני אשראי אנונימיים משלוש השנים האחרונות, ומחפשים נתונים שנמצאים במתאם גבוה עם אירועי כשל בהחזר הלוואה. כלומר, בלשכה בוחנים מקרים שבהם לקוחות לא החזירו הלוואות בזמן, ומנסים למצוא נתונים שמשותפים ללקוחות אלה ועשויים לשמש כסימנים מוקדמים לכשל בעתיד.
לאחר ניתוח הנתונים נקבעת נוסחה שמשקללת את ההשפעה של כל נתון לפי הממצאים ובאמצעותה ניתן לחשב עבור כל לקוח את דירוג האשראי שלו.

נתוני האשראי שלך מוזנים לנוסחת מודל הדירוג שנקבעה מראש והתוצאה שמתקבלת היא דירוג האשראי שלך.

דירוג אשראי בישראל מסייע לבחון בקשות אשראי חדשות ביעילות ובעקביות. שימוש בדירוג אשראי מזרז את הטיפול בכל בקשה מכיוון שהוא מצמצם מידע רב על הלקוח לערך יחיד בטווח קבוע. ככל שגובר הצורך לקבל אשראי מהיר באמצעים דיגיטליים, גובר גם השימוש במודלים אוטומטיים להחלטה על מתן אשראי, כדוגמת מודל הדירוג.

דירוג אשראי משמש גם לצורך ייעוץ פיננסי ללקוח שבו בוחנים את התנהלות הלקוח בתחום האשראי וכיצד ניתן לשפרה. זמינות המידע מאפשרת לקבל מיידית הצעות מנותני אשראי שונים וכך לקדם את התחרות בשוק האשראי.

רק לשכת אשראי שקיבלה רישיון מהממונה על שיתוף בנתוני אשראי רשאית להפעיל שירות לדירוג אשראי.

נתוני האשראי שמופרדים מפרטי הזיהוי של הלקוחות לצורך פיתוח מודלים, נשמרים במאגר ייעודי בבנק ישראל (מאגר מותמם).
לשכת אשראי רשאית לקבל גישה למאגר המותמם רק לצורך פיתוח מודל הדירוג שלה.

החוק אוסר על לשכת אשראי להשתמש בנתונים הבאים בפיתוח המודל:
מין, גיל, נטייה מינית, גזע, דת, ארץ מוצא, לאומיות, מקום מגורים, מצב משפחתי או מצב בריאותי.

סביר להניח שדירוג אשראי הוא נתון אחד מתוך מגוון נתונים שבעזרתם קובע נותן אשראי את הריבית ללקוח.
דירוג אשראי יכול לסייע בתהליך מתן אשראי ללקוח, אך יש נתונים רבים שעשויים להשפיע על גובה הריבית, למשל: סך הההכנסה של הלקוח, שווי הנכסים שבבעלותו, קיומה של בטוחה או ערבות אחרת שניתנה.

דירוג אשראי בהחלט יכול להשתנות כל הזמן בהתאם לנתונים שנאספים במאגר במועד בקשת דירוג האשראי.
חשוב לזכור שהחוק מחייב נותן אשראי להשתמש בנתונים עדכניים בלבד, כלומר בתוך 60 ימים מקבלת הנתונים לכל המאוחר.

התשובה המדויקת לכך תלויה במודל הדירוג של כל לשכת אשראי, אך ישנם מספר עקרונות מנחים שעשויים לסייע בכך:
1. הקפידו על תשלום כל התחייבות במלואה ובזמן.
2. התאימו את מסגרות האשראי לרמת הצריכה שלכם והימנעו ככל האפשר מחריגות.
3. ודאו שנתוני האשראי שלכם נכונים, שלמים ומדויקים. אם מצאתם טעות בנתונים, פנו בהקדם לתקן אותה.

ניתן לפנות ללשכת האשראי שהפיקה את הדירוג ולברר מהן הסיבות שהובילו לדירוג האשראי שקיבלתם.
אם דירוג האשראי שהתקבל מבוסס על נתונים שגויים או חסרים, יש להגיש בקשה לתיקון מידע ולאחר מכן לבחון את דירוג האשראי שוב. בקשה לתיקון מידע ניתן להגיש למקור המידע שדיווח את אותם נתונים או אל היחידה לפניות הציבור של מערכת נתוני אשראי.

בהחלט לא!
החוק אוסר במפורש לבקש מאדם, במישרין או בעקיפין, נתוני אשראי או דירוג אשראי לצורך העסקתו.
איסור זה כולל קבלה של מידע זה או שימוש בו גם בלי שהתבקש.
אם אתם סבורים שנעשה שימוש אסור בנתוני האשראי שלכם, באפשרותכם להגיש תלונה לממונה.

נותן אשראי חייב למסור לכם את דוח האשראי שקיבל לגביכם במקרים הבאים:
1. הדוח התבקש לצורך בחינת בקשתכם לקבל אשראי, בין אם העסקה בוצעה ובין אם לא.
2. הדוח התבקש לצורך בחינת יכולתכם להמשיך ולשלם אשראי שניתן לכם ונותן האשראי שינה לרעה את תנאי העסקה.
אם דוח האשראי שקיבל נותן האשראי כולל גם דירוג אשראי תוכלו לקבל גם את הדירוג.

ככלל, ניתן לבקש מנותן האשראי את הדוח במשך חצי שנה מהמועד שקיבל אותו.
במקרים שבהם הדוח נדרש לצורך עסקה שלא בוצעה בפועל או כאשר תקופת האשראי קצרה מחצי שנה, ניתן לבקש את הדוח מנותן האשראי במשך 60 יום מהמועד שקיבל אותו.