חיפוש תוכן בכל אתר המערכת

עד שהמערכת תחל לפעול ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות המוקד הטלפוני בלבד:

טלפון 6194* / 077-6093720

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

זכויות הלקוח

 

כדי לאזן בין הצורך ליישם את החוק ולהשיג את מטרותיו לבין זכותו של הלקוח לפרטיות, החוק מעניק לכל לקוח שנכלל במערכת שלוש זכויות מרכזיות:

 

זכות לדוח ריכוז נתונים בחינם

כל לקוח זכאי לקבל בכל שנה (בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר) דוח ריכוז נתונים אחד בחינם. 

את הדוח ניתן להזמין באמצעות אתר האינטרנט של המערכת, באמצעות המענה הקולי הממוחשב או באמצעות נציג טלפוני.

דוחות נוספים ניתן לקבל בתשלום, כמפורט במחירון השירותים.

 

זכות להגבלת מסירה של נתוני אשראי

כל לקוח יכול להגביל את מסירת נתוני האשראי שנכללים לגביו במערכת לכל נותני האשראי או לחלקם, לפי בחירתו.

ניתן לבחור אם להגביל את מסירת המידע לכל הגופים באופן גורף או רק לחלק מהגופים לפי קבוצת השתייכות לפי סוג הגוף או באופן פרטני לפי שם הגוף.

חשוב לזכור!

הגבלת מסירה במערכת גוברת על כל הסכמה למסירת מידע שתינתן לאחר מכן לנותן אשראי,

לכן כדי לאפשר לנותן אשראי לקבל מידע לאחר שבוצעה הגבלת מסירה חובה לבטל את ההגבלה במערכת.

 

זכות להפסקת איסוף של נתוני אשראי

כל לקוח יכול לבקש שנתוני האשראי שמועברים לגביו ממקורות המידע לא יישמרו במערכת נתוני אשראי. בקשה זו תבוצע באופן מיידי למעט כאשר הלקוח נמצא בתקופת הגבלה. 

חשוב לזכור!

הפסקת איסוף נתוני אשראי של לקוח מוחקת גם את כל הנתונים שנשמרו במערכת עד למועד הפסקת האיסוף כולל מידע חיובי. 

מחיקת המידע מהמערכת עלולה לפגוע ביכולת לקבל אשראי בתנאים מיטביים.