חיפוש תוכן בכל אתר המערכת

ניתן לפנות אלינו בנושאים הקשורים למערכת נתוני אשראי בדרכים הבאות:

טלפון 6194* / 077-6093720
פקס 077-6093730

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חוק חדלות פירעון נכנס לתוקפו החל מה-15/09/2019. בהתאם לחוק זה, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר כונס הנכסים הרשמי) ולשכות ההוצאה לפועל נדרשים לדווח על הליכי חדלות פירעון למערכת נתוני אשראי. דיווחי הממונה על הליכי חדלות פירעון צפויים להיקלט במערכת נתוני אשראי החל מיום 27/11/2019. דיווחי לשכות ההוצאה לפועל יקלטו במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020.

בשל הצורך בביצוע התאמות באופן הצגת המידע בדוחות המופקים ע"י מערכת נתוני אשראי ללקוחות (דוח ריכוז נתונים ודוחות אחרים) ועד להשלמת הפיתוחים הנדרשים, יתכן ויוצג בו מידע לא מספיק ברור ללקוחות (למשל מספר קוד במקום מלל). בטבלאות הבאות יוצג אופן ההמרה של הערכים שיוצגו בדוח ואת משמעותם בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

צווים והסדרים הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי:

מזהה שדה

שם השדה כפי שיופיע בדוח

משמעות השדה עבור הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

151-010 תאריך מתן צו כינוס תאריך מתן צו לפתיחת הליכים
151-011 תאריך מתן צו לפשיטת רגל תאריך מתן צו לשיקום כלכלי

 

 

ערכים המתקבלים עבור הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי ופירושם:

שם השדה מזהה שדה ערך פירוש
 סוג התיק 151-003 2 חדלות פירעון ושיקום כלכלי 
סטטוס 151-015 24 בקשה בבדיקה
סטטוס 151-015 25 השלמת פרטים
סטטוס 151-015 26 הגשה הושלמה
סטטוס 151-015 27 גיבוש המלצה
סטטוס 151-015 28 דרישת מידע
סטטוס 151-015 29 מחיקה מחוסר מעש
סטטוס 151-015 30 ביטול יזום
סטטוס 151-015 31 נדחתה
סטטוס 151-015 32 בטיפול רשות האכיפה והגביה
סטטוס 151-015 33 הסדר אושר אמצע הליך
סטטוס 151-015 34 בהחלטה ודיון בביהמ"ש
סטטוס 151-015 35 צו פתיחת הליכים-תשלום מותאם
סטטוס 151-015 36 צו פתיחת הליכים-תשלום כללי
סטטוס 151-015 37 הפטר מותנה
סטטוס 151-015 38 הסדר בהצבעת נושים
סטטוס 151-015 39 הסדר בביצוע
סטטוס 151-015 40 הסדר מבוטל
סטטוס 151-015 41 הסדר נושים הושלם
סטטוס 151-015 42 ביטול
סטטוס 151-015 43 הפטר לאלתר
סטטוס 151-015 44 הפטר
סטטוס 151-015 45 סגור
סטטוס 151-015 46 בדיקת תקינות
סטטוס 151-015 99 אחר
סיבת סגירת התיק 151-019 100 ביטול יזום ע"י מגיש הבקשה
סיבת סגירת התיק 151-019 101 בקשה נדחתה ע"י בהמ"ש
סיבת סגירת התיק 151-019 102 כפל תיקים
סיבת סגירת התיק 151-019 103 בקשה נדחתה ע"י הממונה
סיבת סגירת התיק 151-019 104 ביטול יזום ע"י בהמ"ש
סיבת סגירת התיק 151-019 105 ניצול לרעה
סיבת סגירת התיק 151-019 106 מחדלים בהליך
סיבת סגירת התיק 151-019 107 אי עמידה בצו לשיקום כלכלי
סיבת סגירת התיק 151-019 108 אי חדלות פירעון
סיבת סגירת התיק 151-019 109 מחיקה מחוסר מעש
סיבת סגירת התיק 151-019 110 הסדר לא אושר בבהמ"ש
סיבת סגירת התיק 151-019 111 הסדר לא אושר ע"י נושים
סיבת סגירת התיק 151-019 112 אי עמידה בתנאי ההסדר
סיבת סגירת התיק 151-019 113 הפטר
סיבת סגירת התיק 151-019 114 הפטר לאלתר
סיבת סגירת התיק 151-019 115 הסדר נושים הושלם
סיבת סגירת התיק 151-019 116 תיק שנפתח בטעות (מחיקה של כל הדיווחים של התיק)
סיבת סגירת התיק 151-019 999 אחר