חיפוש תוכן בכל אתר המערכת

עד שהמערכת תחל לפעול ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות המוקד הטלפוני בלבד:

טלפון 6194* / 077-6093720

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

מחירון הדוחות

 

כל לקוח שנכלל במערכת נתוני אשראי, זכאי להזמין בכל שנה (מ-1.1 עד 31.12) דוח ריכוז נתונים אחד בחינם.

בנוסף לזכות זו הלקוח יכול להזמין דוחות נוספים בתשלום בהתאם לסוג הדוח ואופן המשלוח הרצוי.

מחיר הדוחות מפורט בטבלה הבאה: 

שם הדוח משלוח בדואר אלקטרוני משלוח בדואר
דוח ריכוז נתונים ראשון בשנה (בין ה-1.1 עד ה-31.12) חינם חינם
דוח ריכוז נתונים נוסף (דוח שאינו הראשון באותה שנה)  31 ש"ח 41 ש"ח
דוח תמצית נתוני לקוח  10 ש"ח 20 ש"ח
דוח חשבונות עובר ושב ועסקאות פעילות  10 ש"ח 20 ש"ח
דוח מידע שהתקבל מרשויות ומגופים ציבוריים  10 ש"ח 20 ש"ח
דוח פניות לקבלת מידע על הלקוח  10 ש"ח 20 ש"ח
דוח פעולות מנהלי חינם חינם
אחזור דוח 10 ש"ח 20 ש"ח

 

* כל הסכומים יעודכנו בכל שנה ב-1 בינואר לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ויעוגלו בהתאם להוראות צו נתוני אשראי (אגרות), התשע"ח-2017.

צו נתוני אשראי (אגרות), התשע"ח-2017