באפשרותך לחפש לפי מילות מפתח בתוכן האתר

ניתן לפנות אלינו בנושאים הקשורים למערכת נתוני אשראי בדרכים הבאות:

טלפון 6194* / 077-6093720
פקס 077-6093730

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

פעולות במערכת נתוני אשראי בחינם

6/12/2020

פעולות במערכת נתוני אשראי שניתן לבצע בחינם

על רקע פניות ציבור בנוגע לגופים שמציעים ללקוחות לבצע פעולות שונות במערכת נתוני אשראי וגובים בגינן תשלום, נבקש להבהיר כי כל לקוח זכאי לבצע מגוון פעולות באופן עצמאי במערכת נתוני אשראי בחינם.
פעולות אלה כוללות, בין היתר: הזמנת דוח ריכוז נתונים ראשון בכל שנה קלנדרית, הגשת בקשה לתיקון מידע, הגשת תלונה בנושא הקשור למערכת נתוני אשראי, הגשת בקשה להפסקת איסוף נתוני אשראי במערכת או בקשה להתחלת איסוף לאחר הפסקה וכן הגשת בקשה להגבלת מסירה של נתוני אשראי לגופים שונים, עדכון ההגבלה או הסרתה. 

להלן הסבר קצר על חלק מהפעולות: 

מחיקת מידע: בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע"ו-2016, כל לקוח שאינו נמצא בתקופת הגבלה זכאי לבקש את להפסיק את איסוף הנתונים לגביו במערכת נתוני אשראי. עם ביצוע הבקשה יימחק כל המידע שנאסף לגביו עד למועד בקשתו ולא יישמר מידע חדש לגביו. לקוח שביקש להפסיק את איסוף הנתונים כאמור לעיל, זכאי בכל עת לחזור בו מבקשתו. במקרה כזה, המערכת תחל לאסוף נתוני אשראי לגבי אותו לקוח ממועד בקשתו לחדש את איסוף הנתונים לגביו. ניתן לבצע פעולות אלה באזור האישי של מערכת נתוני אשראי או דרך נציגי השירות של מוקד מערכת נתוני אשראי שמספרו 6194*.

תיקון מידע: הליך תיקון מידע מחייב בירור הנתון השגוי אצל מקור המידע שהעביר את הדיווח. כדי לייעל את תהליך הבירור בנוגע למידע שגוי שאותר על ידך, מומלץ תחילה לפנות למקור המידע הרלוונטי (פרטיו מופיעים בדוח ריכוז הנתונים שלך), ואם לא יינתן על ידו מענה מספק, להגיש בקשה לתיקון מידע ליחידה לפניות הציבור של מערכת נתוני אשראי. אם בסיום הליך הבירור יסתבר שהמידע שדווח הינו שגוי, מקור המידע יידרש להעביר למערכת נתוני אשראי את המידע המתוקן. במקרה האמור יתאפשר ללקוח שבוצע לגביו תיקון מידע, להפיק דוח ריכוז נתונים נוסף ללא כל תשלום.

דוח ריכוז נתונים: דוח ריכוז נתונים מציג את המידע שנאסף אודות הלקוח במערכת נתוני אשראי ממקורות מידע שונים. לקוח זכאי לקבל דוח ריכוז נתונים אחד בחינם בכל שנה קלנדרית. הדוח ניתן להפקה בעברית או בערבית, ניתן לבחור את הפורמט שבו יופק הדוח: PDF, Excel או XML וכן את תקופת הדוח הרצויה: 3 שנים, 5 שנים או 10 שנים. 

הנכם מוזמנים לפנות לנציגי השירות שבמוקד הטלפוני של מערכת נתוני אשראי על מנת לקבל פרטים על זכויותיכם בטלפון שמספרו 6194* וכן להיכנס לאזור האישי שלכם ולראות אלו פעולות באפשרותכם לבצע.