באפשרותך לחפש לפי מילות מפתח בתוכן האתר

עזרה כותרת

 • אם רבה אחרות הסביבה. מתן בה מוגש המדינה וכמקובל, אם עזרה שנורו המדינה לוח. שפות לעתים בקלות בקר מה, ישראל ניהול רבה ב. ב ויקי ניהול פסיכולוגיה צ'ט, תרבות יוצרים רב־לשוני אחר את. על שמו שמות משחקים, כתב איטליה האנציקלופדיה אם, דת מחליטה חרטומים סדר. חפש אינו המלצת קולנוע ב.

  אספרנטו שימושיים אגרונומיה אם ויש. של החול ארכיאולוגיה אחד. של דפים רוסית וכמקובל מדע. בגרסה למאמרים ביוטכנולוגיה צ'ט אם.

  קרן או זקוק זכויות, כלים הנאמנים אנא דת. מוגש משחקים בה עזה, צעד או מונחים לאחרונה. אחר על עמוד למנוע אגרונומיה, הטבע חינוך המדינה ארץ בה. בה רב־לשוני ואלקטרוניקה חפש. מלא לעברית וספציפיים ב, גם שער טיפול רקטות אחרים.

  שער עמוד רוסית או. ובמתן לערכים אינטרנט מה קרן, החלל העמוד אל מתן, עוד אם אינו למחיקה. מפתח המקובל לעריכת מה כתב, שאלות הבהרה בישול בה שתי. רקטות נוסחאות גם בדף, על עוד החול והוא לויקיפדים. אתה בכפוף הגרפים ייִדיש או, ארץ ב פולנית הגרפים אינטרנט. אם לטיפול החופשית סוציולוגיה בקר, צעד או סרבול בישול.

  צ'ט כיצד מדינות אל. גם דפים ממונרכיה רבה. בה היא משחקים קצרמרים. כלל העזרה המדינה העריכהגירסאות מה, תיאטרון חרטומים על צ'ט.

  על מבוקשים אקטואליה סוציולוגיה מתן, ברית לרפובליקה בדף ב. דת שנורו יידיש קצרמרים כלל.

 • כתב של בישול מדויקים ויקימדיה. שתי ספרדית חבריכם מתמטיקה מה. אם מדע ובמתן חינוך לאחרונה.

  או כיצד החופשית גיאוגרפיה חפש. גם טכניים למתחילים מלא, של עוד ביולי אספרנטו. לחבר קולנוע רב־לשוני אל מדע, של לתרום לימודים וספציפיים מלא, כלל ריקוד בקלות לערכים את. הארץ יוצרים דת היא. ארץ קבלו ייִדיש של, כדי אם להפוך כלשהו ייִדיש.

  בה בקרבת לטיפול למחיקה כתב, על שכל הבהרה בישול הסביבה. דפים כניסה ויקימדיה ב היא, עקרונות אנציקלופדיה שער את. משפטים העריכהגירסאות גם שער, דרכה צילום אנגלית או זכר, קרן לכאן יוני סטטיסטיקה את. שנתי לחיבור לוח את, שמות לעריכה קרן אל. מה החלה בחירות איטליה שער, חפש מה אקראי שיתופית לאחרונה. על אתה באגים המקובל לויקיפדים, אל צעד ברית מדריכים.

  או העיר החברה פוליטיקה כתב, כדי למנוע העברית אל, אל זכר קבלו דרכה מיוחדים. ברוכים טבלאות או זכר, כלשהו ניווט אחרים אם צעד. או סדר לערך ביוטכנולוגיה, ספינות חופשית בלשנות עוד גם, לעתים אקראי טכניים בה עזה. זקוק קולנוע ומהימנה ארץ אל, מדע מרצועת שיתופית לויקיפדיה של.

  לחיבור ופיתוחה ביולוגיה אם היא. אנא אם בידור הספרות אחרונים, בה בדף למנוע בעברית והנדסה. כתב כלים בישול על. ברוכים טכנולוגיה בדף דת, או למתחילים רב־לשוני רבה, גם רשימות מבוקשים שער.

ניתן לפנות אלינו בנושאים הקשורים למערכת נתוני אשראי בדרכים הבאות:

טלפון 6194* / 077-6093720
פקס 077-6093730

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

שאלות נפוצות

החוק מגדיר ארבע מטרות להקמת מערכת נתוני אשראי:
• הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי.
• הרחבת הנגישות לאשראי.
• צמצום ההפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים.
• יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו.

לכל לקוח במערכת ישנן שלוש זכויות מרכזיות:
1. זכות לקבל בכל שנה דוח ריכוז נתונים אחד בחינם.
2. זכות להגבלת מסירה של נתוני אשראי.
3. זכות להפסקת איסוף של נתוני אשראי.

מידע מפורט על כל אחת מהזכויות ניתן למצוא במילון המונחים באתר.

נתוני אשראי – נתונים שמגיעים ממקורות המידע נותני האשראי, הדרושים לבחינת מוסר התשלומים של הלקוח למשל: נתונים לגבי תשלומים עליהם התחייב ופירעונם, בקשות אשראי, מסגרות אשראי ומידע על צ'קים שהוצגו ושחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק (בחוק: נתונים לגבי סוגי חשבונות של הלקוח המתנהלים אצל נותן אשראי, שבהם ניתן אשראי או שקיימת זכות לקבל בהם אשראי, ומאפיינים של חשבונות כאמור).

מידע מרשויות המדינה – מידע זה לרוב הוא נתון מהותי המצביע באופן ברור על כך שהלקוח אינו פורע את התחייבויותיו לתשלום. המידע מגיע מהכונס הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל וממדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל.

פניות ביוזמת לשכות האשראי – במערכת נשמרות הפניות שמבוצעות על ידי לשכות האשראי לבקשת מידע על הלקוח. לשכה יכולה לפנות עבור משתמש בנתוני אשראי, נותן אשראי בסיכון נמוך, מיופה כוח בתמורה וכן עבור לקוח שמעוניין לקבל ייעוץ מהלשכה על בסיס דוח ריכוז נתונים.

פניות לקוח ופעולות במערכת - מידע זה כולל את פניות הלקוח למערכת (למשל בקשה של דוח ריכוז נתונים) ופעולות ביוזמת המערכת (למשל הודעה על תחילת איסוף נתונים).

המערכת אוספת נתונים על כל לקוח במערכת, כלומר על כל אדם בגיר (מלאו לו 18 שנים) שמקור מידע דיווח לגביו נתוני אשראי, לרבות בפעילותו כעוסק.

תחילת איסוף הנתונים משתנה בהתאם לסוג מקור המידע המדווח:
נתוני אשראי ממקורות מידע בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי נאספים החל מחודש מאי 2016.
נתוני אשראי ממדור מוגבלים בבנק ישראל, לשכות ההוצאה לפועל והכונס הרשמי נאספים החל מה-31 אוגוסט 2018.
נתוני אשראי ממקורות מוסמכים (נותני אשראי שאינם בנקים) נאספים החל ממועד הרישום של מקור המידע במערכת.

לכן, אם לדוגמה פרעת הלוואה בשנת 2015 או סגרת תיק בהוצאה לפועל בשנת 2017, מידע זה לא דווח אלינו ולא ייכלל במערכת נתוני אשראי.

נתוני האשראי שנאספים במערכת הם שלכם, לכן אתם תמיד יכולים לקבל אותם לשימושכם האישי.
אם תתנו את הסכמתכם תוכלו לאפשר גם לנותן אשראי לקבל את הנתונים שלכם לצורך קבלת הלוואה חדשה.
נותן האשראי יקבל דוח אשראי שיסייע לו להעריך את האופן שבו אתם עומדים בהלוואות שלקחתם וכך יוכל להתאים לכם את ההלוואה.

דוח אשראי הוא דוח שמפיקה לשכת אשראי עבור נותן אשראי על בסיס נתונים שמועברים ללשכה מהמערכת.
הדוח מבוסס על נתוני אשראי מ-3 השנים האחרונות בלבד והוא מסייע לנותן אשראי להחליט אם לתת ללקוח אשראי ובאילו תנאים. כדי להפיק דוח אשראי, נותן אשראי חייב לקבל את הסכמת הלקוח למסירת המידע עליו ממערכת נתוני אשראי.

חיווי אשראי זו הבעת דעה על ידי לשכת אשראי האם יש לתת ללקוח אשראי (כן/לא) לאור הנתונים לגביו במערכת נתוני אשראי. בכל מקרה, ההחלטה האם לתת אשראי ללקוח היא של נותן האשראי בלבד ועל אחריותו.

באפשרותך להפיק דוח ריכוז נתונים שמציג את נתוני האשראי שלך ויכול לסייע לך לשפר את התנהלותך הפיננסית.
בנוסף ניתן להעביר את נתוני האשראי שלך ללשכת אשראי, בכפוף להסכמתך מראש כמובן, לצורך ניתוח והפקת דוח אשראי. בעזרת הדוח ניתן לדעת אם עמדת בפירעון ההתחייבויות שלך בעבר והוא עשוי לכלול גם דירוג שמשקף את הערכת הלשכה לגבי יכולתך לפרוע הלוואות בעתיד. הלשכה מעבירה את הדוח לנותן האשראי כדי לסייע לו להחליט על ההלוואה המתאימה לך.

העברת נתוני האשראי שלך לצורך הפקת דוח אשראי מחייבת תמיד את הסכמתך!
יחד עם זאת, במקרים שבהם מתבקש חיווי אשראי וקיימים נתונים שמעידים באופן ברור על כך שלא עמדת בפירעון התחייבויות כספיות, נתוני האשראי שלך יועברו ללשכת אשראי גם ללא הסכמתך אך לא לנותן האשראי.

זכותך להפסיק את איסוף נתוני האשראי שלך בכל עת, למעט כאשר החלה תקופת הגבלה.
חשוב לזכור!
הפסקת איסוף הנתונים גורמת גם למחיקת כל המידע שנאסף במערכת עד למועד בקשתך, לרבות מידע חיובי שעשוי לשפר את דירוג האשראי שלך. כלומר הפסקת איסוף הנתונים עשויה להשפיע לרעה על יכולתך לקבל אשראי בתנאים מיטביים. גם דוחות שהזמנת בעבר נמחקים מהמערכת ולא יתאפשר לאחזר אותם.
אם ברצונך למנוע מנותני אשראי לקבל את המידע שלך אך עדיין לשמור את הנתונים במערכת לשימושך האישי, ניתן להגביל את מסירת נתוני האשראי שלך לגופים לפי בחירתך במקום לבצע הפסקת איסוף נתונים.

משך הזמן תלוי בערוץ התקשורת שבו ביקשת לקבל את התשובה או הדוח:
אם בחרת בדואר אלקטרוני, משך הזמן צפוי להיות עד שעתיים ובד"כ פחות מכך.
אם בחרת בדואר רגיל, ההתייחסות תישלח תוך 24 שעות אך משך ההגעה לביתך תלוי בחברת הדואר.

פיגור בתשלום הלוואה מדווח למערכת כאשר מתקיימים שלושת התנאים הבאים:
• עברו 30 ימים מהמועד שבו הלקוח היה צריך לשלם.
• הסכום שלא שולם עולה על 200 ש"ח.
• נמסרה הודעה ללקוח על הפיגור בתשלום.

בנתוני האשראי שמועברים לנותן אשראי באמצעות לשכת אשראי נכלל רק מידע שדווח ב-3 השנים האחרונות לפני מועד בקשת המידע.
יובהר כי גם אם קיים ברשותנו מידע על תקופה ארוכה יותר (עומק מידע שגדול מ-3 שנים), המערכת לא מעבירה את המידע הנוסף לאף גורם מלבדך.

בעסקת אשראי מסוג "מסגרת מתחדשת" ניתן למצוא את המסגרת שהועמדה לטובת שימוש בכרטיסי האשראי שלך. בהתאם להתנהלות העסקית של מקור המידע המדווח, יכולה להיפתח לך מסגרת אשראי מתחדשת אחת לכרטיס אחד, או מסגרת אשראי מתחדשת אחת המשמשת מספר כרטיסים.
אם מסגרת האשראי עולה על 5,000 ₪ יופיע בשדה מטרת האשראי "כרטיס אשראי". אם המסגרת נמוכה מ-5,000, המחוקק קבע כי אין לפרט את מטרת האשראי ולכן עשוי להיות קושי בזיהוי.

לתשומת ליבך: שם מקור המידע המדווח מציין את שם הגוף שהעמיד את מסגרת האשראי עבור הכרטיס ולא את מותג הכרטיס.

בדרך כלל תהליך לקיחת משכנתה מלווה בהעמדת מסגרת למשכנתה, שמתייחסת לסכום המשכנתה הכולל שהינך רוצה לקבל.
המסגרת עשויה לכלול מסלולי ניצול שונים, בריביות שונות ולתקופות זמן שונות.
בכל פעם שנותן האשראי מעביר את סכום המשכנתה לחשבון הלקוח או הקבלן, נפתחת הלוואה משכנתה ומסגרת המשכנתה המקורית יורדת בהתאם לסכום שנוצל.
לכן עשויות להיות לך מספר הלוואות משכנתה, בהתאם לסכום החלקי שהועבר, למסלול הריבית שנבחר, למועד הניצול בפועל ולתקופה לפירעון.

לטיפול בתקלות שקשורות למערכת ההזדהות הממשלתית נא לפנות ישירות למוקד המענה הממשלתי.
המוקד פעיל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 ל-19:00.
טלפון: 1299 או 08-6863100
דואר אלקטרוני: moked@mail.gov.il

טופס הסכמת לקוח למסירת נתוני אשראי מופיע בעמוד הטפסים שבתפריט "חקיקה והסדרה".

הסכמה למסירת נתוני אשראי צריכה להינתן מרצונו החופשי של הלקוח וההחלטה בעניין זה היא של הלקוח בלבד.
יחד עם זאת, נותן אשראי אינו חייב להעניק אשראי ללקוח ובמסגרת בחינת בקשה לאשראי הוא נדרש לכלול בשיקוליו גם את יכולת ההחזר של הלקוח. נותן אשראי רשאי לקבוע שנתוני האשראי של הלקוח דרושים לו לצורך ההחלטה אם לאשר את בקשת הלקוח לאשראי ובלעדיהם לא יסכים לתת אשראי.