403 - הפעלת מנגנון ההדדיות

נוסח עדכני

בתוקף

שם
תאריך
גרסה
הורדה

403 - הפעלת מנגנון ההדדיות

5.20 1