דירוג אשראי

מה משפיע על דירוג האשראי?


דירוג הוא תוצר של התנהלות

דירוג אשראי הוא ציון שניתן על ההתנהלות הפיננסית שלנו. בקביעת הדירוג מתבססים על האופן שבו החזרנו הלוואות ועמדנו בהתחייבויות לתשלום ב-3 השנים האחרונות, ומתעלמים מגורמים כמו סך הנכסים או גובה ההכנסה.

 

מה עוד חשוב לדעת?

  • לנתונים שליליים יש השפעה גדולה יותר מאשר לנתונים חיוביים, והדירוג יושפע לרעה גם מאיחורים בודדים בתשלום.
  • לנתונים חדשים יש השפעה רבה מאשר לנתונים ישנים. אם צברת פיגורים בעבר, אבל בחודשים האחרונים הקפדת על תשלומים בזמן, הדירוג עשוי להשתפר.
  • בזמני משבר במשק, ננקטים צעדים שונים שמטרתם למזער פגיעה בדירוג האשראי של משקי הבית. כך למשל, מתקיימת הבחנה ברורה בין אי עמידה בהחזר אשראי בזמני שגרה ובזמני משבר.

 

איך אפשר לשפר את דירוג האשראי?

  1. להקפיד על תשלום כל התחייבות בזמן.
  2. להתאים את מסגרות האשראי לרמת הצריכה ולהימנע מחריגות.
  3. להימנע מניצול מרבי של מסגרת האשראי שעשוי להוביל לחריגה מהמסגרת.
  4. לבקש הלוואות שבאמת נצרכות ושיש איך להחזיר אותן.
  5. לוודא שנתוני האשראי במערכת נכונים, שלמים ומדויקים, ואם מצאת טעות לבקש מייד לתקן אותה. 

 

לסיום חשוב לזכור שדירוג אשראי הוא ציון ואפשר לגרום לו להיות גבוה יותר.

אם נקפיד על התנהלות נכונה נוכל לקבל דירוג גבוה, ולקבל הלוואות בתנאים טובים יותר.