דיווח של בתי המשפט

04.06.2023

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי הפעיל את סמכותו בסעיף 20 בחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 ("החוק"), ואסר על העברת נתוני אשראי למאגר בידי בתי המשפט, מאחר שהרלוונטיות של הנתונים אשר נקבע כי יועברו על ידי בתי המשפט לשאלת מוסר התשלומים של הלקוח היא מועטה ואין בהם כדי להגשים את מטרות החוק.