הוראות הממונה

ריכזנו כאן את הוראות הממונה, חוזרים, פרוטוקולים ושו"ת

הוראות הממונה

נוסח עדכני של הוראות הממונה שבתוקף

שם
תאריך
גרסה
הורדה

100 - שמירת מידע לצורך מסירתו למאגר נתוני אשראי

6/17 5

201 - דיווח נתוני אשראי

12/23 7

201- קובץ CIP

12/20 6

201 - קובץ CMP

5/18 2

201 - קובץ IMP

12/23 3

202 - דיווח הוצאה לפועל

2/18 1

202 - קובץ EPP

2/18 2

202 - קובץ EMP

2/18 1

203 - דיווח על תיקי פשיטת רגל והליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

10/19 1

203 - קובץ BPP

10/19 1

203 - קובץ BMP

10/19 1

204 - דיווח חשבונות מוגבלים

3/18 1

204 - קובץ RAP

3/18 1

301 - ניהול המידע והגנתו

3/23 4

302 - ממשל תאגידי

6/23 3

303 - ניהול סיכונים

6/23 4

304 - דירוג אשראי

5/20 2

305 - מתן שירותים ללקוח

3/22 2

306 - טיפול בפניות הציבור

5/20 2

307 - התקשרות עם נותני אשראי

5/20 1

308 - הוראת דיווח ללשכות אשראי

3/23 3

308A - נספחים להוראות דיווח ללשכות אשראי

6/23 4

309 - התקשרות לשכות אשראי עם מיופה כוח בתמורה

7/20 1

310 - מתן שירות מידע פיננסי

3/22 1

312 - ניהול המשכיות עסקית

- -

401 - אמצעי זיהוי

4/22 3

401A - אמצעי זיהוי מרחוק

4/22 2

402 - מסירת דוח אשראי ללקוח

3/19 1

403 - הפעלת מנגנון ההדדיות

5/20 1

404 - שירות ללקוח באמצעות מיופה כוח בתמורה

3/23 3

405 - קבלת הסכמה מלקוח

1/22 2

406 - ניהול סיכוני אבטחת מידע והגנת הסייבר

12/22 1

501 - איסוף מידע ודיווח

1/19 1

502 - תיקון מידע במערכת נתוני אשראי

3/23 2

801 - התאמות להוראות הממונה להתמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

11/23 1

חוזרי הממונה

שם
תאריך
גרסה
הורדה

01-16 - שמירת מידע לצורך מסירתו למאגר

6/16 1

02-18 - דיווח נתוני אשראי על ידי מקור מידע פיננסי

2/18 1

03-18 - דיווח נתוני אשראי על ידי לשכות ההוצאה לפועל

2/18 1

04-18 - דיווח נתוני אשראי על ידי כונס הנכסים הרשמי

2/18 1

05-18 - אפיון מפורט של השאילתות ונתוני האשראי שימסרו ללשכות האשראי

3/18 1

06-18 - מועד תחילה להעברת דיווחים יומיים

5/18 1

07-18 - התקנת תשתית לדיווח של מקור מידע

10/18 1

01-20 - סימון קוד הערה "עסקה המסומנת בשל אירוע על פי הנחיית הממונה"

5/20 1

01-404 - תיקון הוראה 404 "שירות ללקוח באמצעות מיופה כוח בתמורה"

8/21 1

01-405 - "קבלת הסכמת לקוח" וקובץ שו"ת מעודכן למשתמשים בנתוני אשראי

8/21 1

01-401 - תיקון הוראת ממונה 401 "אמצעי זיהוי"

8/21 1

01-401A - הוראת ממונה 401 "אמצעי זיהוי מרחוק"

8/21 1

02-405 - הוראת ממונה 405 "קבלת הסכמת לקוח"

1/22 1

01-305 - הוראת ממונה "מתן שירותים ללקוח"

3/22 1

01-308/01-308A - הוראות ממונה 308 "הוראת דיווח ללשכות אשראי" והנספחים להוראה

3/22 1

01-310 - הוראת ממונה 310 "מתן שירות מידע פיננסי"

3/22 1

02-401 - תיקון הוראת ממונה 401 "אמצעי זיהוי"

4/22 1

03-401/03-401A - "הליכי זיהוי ללקוח על ידי מיופה כוח בתמורה"

4/22 1

02-401A - תיקון הוראת ממונה 401A "אמצעי זיהוי מרחוק"

4/22 1

01-406 - "ניהול סיכוני אבטחת מידע והגנת סייבר" למיופה כוח בתמורה

12/22 1

01-23 - ביטול הדרישה לסמן הערה בגין משבר הקורונה

3/23 1

02-502 - תיקון הוראה 502 "תיקון מידע במערכת נתוני אשראי"

3/23 1

02-404 - תיקון הוראה 404 "שירות ללקוח באמצעות מיופה כוח בתמורה"

3/23 1

01-301 - תיקון הוראה 301 בנושא "ניהול המידע והגנתו"

3/23 1

02-308/02-308A - תיקון הוראות ממונה 308 "הוראת דיווח ללשכות אשראי" והנספחים להוראה

3/23 1

01-302 - תיקון הוראת ממונה 302 - ממשל תאגידי

6/23 1

01-303 - חוזר לתיקון הוראה 303 - ניהול סיכונים ותיקון הוראה 308A - נספחים להוראות דיווח ללשכות אשראי.

6/23 1

02-23 - התקנת תשתית דיווח של מקור מידע

6/23 1

03-23 - סימון הערה בדיווח למאגר לאור אירועי מלחמת "חרבות ברזל"

10/23 1

01-801 - התאמות להוראות הממונה להתמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

11/23 1

04-23 - תיקון הוראה 201 "דיווח על נתוני אשראי" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

4/24 5

05-23 - תיקון הוראה 202 "דיווח הוצאה לפועל" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

11/23 1

06-23 - תיקון הוראה 201 "דיווח נתוני אשראי" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

12/23 1

01-24 - תיקון הוראה 201 "דיווח נתוני אשראי" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

1/24 1

02-24 - תיקון הוראה 201 "דיווח נתוני אשראי" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

2/24 1

03-24 - תיקון הוראה 201 "דיווח נתוני אשראי" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

4/24 1

שאלות ותשובות

שם
תאריך
גרסה
הורדה

שאלות ותשובות להוראת דיווח 201

12/23 2

שאלות ותשובות בנושא משתמשים בנתוני אשראי

8/21 3

פרוטוקולי הוועדה המייעצת

פרוטוקולים של ישיבות הוועדה המייעצת מפורסמים לציבור לאחר אישורם

שם
תאריך
גרסה
הורדה

פרוטוקול מס' 1

11/17 1

פרוטוקול מס' 2

1/18 1

פרוטוקול מס' 3

2/18 1

פרוטוקול מס' 4

3/18 1

פרוטוקול מס' 5

11/18 1

פרוטוקול מס' 6

2/19 1

פרוטוקול מס' 7

4/19 1

פרוטוקול מס' 8

1/20 1

פרוטוקול מס' 9

6/20 1

פרוטוקול מס' 10

9/20 1

פרוטוקול מס' 11

6/21 1

פרוטוקול מס' 12

7/21 1

פרוטוקול מס' 13

2/22 1

פרוטוקול מס' 14

3/22 1

פרוטוקול מס' 15

11/22 1

פרוטוקול מס' 16

12/22 1

פרוטוקול מס' 17

10/23 1

פרוטוקול מס' 18

2/24 1