הוראות הממונה

ריכזנו כאן את הוראות הממונה, חוזרים, פרוטוקולים ושו"ת

הוראות הממונה

נוסח עדכני של הוראות הממונה שבתוקף

שם
תאריך
גרסה
הורדה

100 - שמירת מידע לצורך מסירתו למאגר נתוני אשראי

06.17 5

201 - דיווח נתוני אשראי

01.21 6

201- קובץ CIP

12.20 6

201 - קובץ CMP

05.18 2

201 - קובץ IMP

05.18 2

202 - דיווח הוצאה לפועל

02.18 1

202 - קובץ EPP

02.18 2

202 - קובץ EMP

02.18 1

203 - דיווח על תיקי פשיטת רגל והליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

10.19 1

203 - קובץ BPP

10.19 1

203 - קובץ BMP

10.19 1

204 - דיווח חשבונות מוגבלים

03.18 1

204 - קובץ RAP

03.18 1

301 - ניהול המידע והגנתו

03.23 4

302 - ממשל תאגידי

06.23 3

303 - ניהול סיכונים

06.23 4

304 - דירוג אשראי

05.20 2

305 - מתן שירותים ללקוח

03.22 2

306 - טיפול בפניות הציבור

05.20 2

307 - התקשרות עם נותני אשראי

05.20 1

308 - הוראת דיווח ללשכות אשראי

03.23 3

308A - נספחים להוראות דיווח ללשכות אשראי

06.23 4

309 - התקשרות לשכות אשראי עם מיופה כוח בתמורה

07.20 1

310 - מתן שירות מידע פיננסי

03.22 1

401 - אמצעי זיהוי

04.22 3

401A - אמצעי זיהוי מרחוק

04.22 2

402 - מסירת דוח אשראי ללקוח

03.19 1

403 - הפעלת מנגנון ההדדיות

05.20 1

404 - שירות ללקוח באמצעות מיופה כוח בתמורה

03.23 3

405 - קבלת הסכמה מלקוח

01.22 2

406 - ניהול סיכוני אבטחת מידע והגנת הסייבר

12.22 1

501 - איסוף מידע ודיווח

01.19 1

502 - תיקון מידע במערכת נתוני אשראי

03.23 2

801 - התאמות להוראות הממונה להתמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

11.23 1

חוזרי הממונה

שם
תאריך
גרסה
הורדה

01-16 - שמירת מידע לצורך מסירתו למאגר

06.16 1

02-18 - דיווח נתוני אשראי על ידי מקור מידע פיננסי

02.18 1

03-18 - דיווח נתוני אשראי על ידי לשכות ההוצאה לפועל

02.18 1

04-18 - דיווח נתוני אשראי על ידי כונס הנכסים הרשמי

02.18 1

05-18 - אפיון מפורט של השאילתות ונתוני האשראי שימסרו ללשכות האשראי

03.18 1

06-18 - מועד תחילה להעברת דיווחים יומיים

05.18 1

07-18 - התקנת תשתית לדיווח של מקור מידע

10.18 1

01-20 - סימון קוד הערה "עסקה המסומנת בשל אירוע על פי הנחיית הממונה"

05.20 1

01-404 - תיקון הוראה 404 "שירות ללקוח באמצעות מיופה כוח בתמורה"

08.21 1

01-405 - "קבלת הסכמת לקוח" וקובץ שו"ת מעודכן למשתמשים בנתוני אשראי

08.21 1

01-401 - תיקון הוראת ממונה 401 "אמצעי זיהוי"

08.21 1

01-401A - הוראת ממונה 401 "אמצעי זיהוי מרחוק"

08.21 1

02-405 - הוראת ממונה 405 "קבלת הסכמת לקוח"

01.22 1

01-305 - הוראת ממונה "מתן שירותים ללקוח"

03.22 1

01-308/01-308A - הוראות ממונה 308 "הוראת דיווח ללשכות אשראי" והנספחים להוראה

03.22 1

01-310 - הוראת ממונה 310 "מתן שירות מידע פיננסי"

03.22 1

02-401 - תיקון הוראת ממונה 401 "אמצעי זיהוי"

04.22 1

03-401/03-401A - "הליכי זיהוי ללקוח על ידי מיופה כוח בתמורה"

04.22 1

02-401A - תיקון הוראת ממונה 401A "אמצעי זיהוי מרחוק"

04.22 1

01-406 - "ניהול סיכוני אבטחת מידע והגנת סייבר" למיופה כוח בתמורה

12.22 1

01-23 - ביטול הדרישה לסמן הערה בגין משבר הקורונה

03.23 1

02-502 - תיקון הוראה 502 "תיקון מידע במערכת נתוני אשראי"

03.23 1

02-404 - תיקון הוראה 404 "שירות ללקוח באמצעות מיופה כוח בתמורה"

03.23 1

01-301 - תיקון הוראה 301 בנושא "ניהול המידע והגנתו"

03.23 1

02-308/02-308A - תיקון הוראות ממונה 308 "הוראת דיווח ללשכות אשראי" והנספחים להוראה

03.23 1

01-302 - תיקון הוראת ממונה 302 - ממשל תאגידי

06.23 1

01-303 - חוזר לתיקון הוראה 303 - ניהול סיכונים ותיקון הוראה 308A - נספחים להוראות דיווח ללשכות אשראי.

06.23 1

02-23 - התקנת תשתית דיווח של מקור מידע

06.23 1

03-23 - סימון הערה בדיווח למאגר לאור אירועי מלחמת "חרבות ברזל"

10.23 1

01-801 - התאמות להוראות הממונה להתמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

11.23 1

04-23 - תיקון הוראה 201 "דיווח על נתוני אשראי" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

11.23 1

05-23 - תיקון הוראה 202 "דיווח הוצאה לפועל" עקב מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

11.23 1

שאלות ותשובות

שם
תאריך
גרסה
הורדה

שאלות ותשובות להוראת דיווח 201

02.21 1

שאלות ותשובות בנושא משתמשים בנתוני אשראי

08.21 3

פרוטוקולי הוועדה המייעצת

פרוטוקולים של ישיבות הוועדה המייעצת מפורסמים לציבור לאחר אישורם

שם
תאריך
גרסה
הורדה

פרוטוקול מס' 1

01.01 1

פרוטוקול מס' 2

04.18 1

פרוטוקול מס' 3

12.18 1

פרוטוקול מס' 4

04.18 1

פרוטוקול מס' 5

01.01 1

פרוטוקול מס' 6

01.01 1

פרוטוקול מס' 7

01.01 1

פרוטוקול מס' 8

01.01 1

פרוטוקול מס' 9

07.20 1

פרוטוקול מס' 10

08.20 1

פרוטוקול מס' 11

01.01 1

פרוטוקול מס' 12

01.01 1

פרוטוקול מס' 13

09.22 1

פרוטוקול מס' 14

02.22 1

פרוטוקול מס' 15

02.22 1

פרוטוקול מס' 16

01.01 1