דירוג אשראי

מהי מערכת נתוני אשראי?

תנו לי ראשי פרקים

שוק האשראי הצרכני בישראל מעסיק הרבה אנשים זמן רב בניסיונות לשפר ולייעל אותו. ועדת דורפמן, שהוקמה ב-2014 במטרה לגבש המלצות לשיפור השיתוף בנתוני אשראי, ציינה בדוח הסופי שהמערכת הבנקאית הישראלית מאופיינת בריכוזיות גבוהה: 94% מהפעילות הבנקאית מרוכזת בידי 5 הקבוצות הבנקאיות ולמעלה ממחצית מהפעילות מרוכזת בידי 2 הקבוצות הבנקאיות הגדולות.

המשמעות היא שרוב האשראי של משקי הבית והעסקים הקטנים נמצא בידי הבנקים ויחד איתו מוחזק גם המידע על אותו אשראי: כמות ההלוואות, היקף האשראי, מצב המסגרת המתחדשת, מספר הצ'קים שחזרו ובעצם כל הנתונים שבעזרתם אפשר להעריך כמה טוב אנחנו עומדים בהתחייבויות שלנו. זהו לא סתם מידע אלא כוח שבעזרתו אפשר לנתח בצורה מדוייקת את הסיכונים של כל לקוח ולהתאים את תנאי ההלוואה.

 

למה זה חשוב?

כי מחיר האשראי מושפע גם ממאפייני הלקוח, ואם חסר לנותן אשראי מידע שדרוש כדי להעריך את רמת הסיכון של הלקוח הוא מפצה על כך באמצעות העלאת הריבית (כפי שמוסבר כאן בהרחבה).

 

אז מה הבעיה?

שיתוף של המידע הזה עם גופים אחרים יגביר את התחרות בשוק תגבר והריבית שהם גובים תרד - כלומר הרווחים שלהם ירדו.

מי הם הגופים האחרים? לעומת זאת, לגופים חוץ-בנקאיים היה מעט מידע וכדי לא להסתכן, הם הציע ברוב המקרים תנאי הלוואה פחות טובים.

 

תחילת השינוי - חוק נתוני אשראי

המלצות ועדת דורפמן הובילו לחקיקת חוק נתוני האשראי בשנת 2016 שהגדיר מחדש את המידע הפיננסי הנאסף על הלקוחות ואת דרכי הפצתו הלאה. החוק הסדיר דרך לשיתוף מידע בנתוני אשראי של הגופים הפיננסים השונים.
מטרת החוק הייתה פתיחת שוק האשראי והפיכת דירוג האשראי לפלטפורמה למתן אשראי זול יותר. החוק החדש הגדיר גם, כי לא ייאסף רק מידע שלילי, אלא גם מידע חיובי, הכולל נתונים על הלוואות שנלקחו ונפרעו על ידי משקי בית ועסקים קטנים.
הקמת מערכת נתוני אשראי
כך הוקמה מערכת נתוני אשראי, בה נאספים נתונים לגבי התחייבויות האשראי של יחידים, אזרחי ותושבי ישראל, וכן לגבי אופן הפירעון של התחייבויות אלה.

 

מהן מטרות המערכת?

 • הגברת התחרות בשוק האשראי
  המערכת מאפשרת לנותני אשראי שלא מכירים את ההתנהלות השוטפת של הלקוחות לתמחר בצורה טובה יותר את ההלוואות שלהם ולהתאים את המחיר לסיכון של כל לקוח
 • הרחבת הנגישות לאשראי
  שיתוף המידע מגדיל את היצע האשראי גם ללקוחות בעלי דירוג אשראי בעייתי, כך פחות אנשים נאלצים לפנות לשוק האפור
 • צמצום אפליה במתן אשראי ופערים כלכליים
  החוק אוסר על לשכות האשראי לכלול במודל דירוג האשראי או חיווי האשראי נתונים אלה: מין, גיל, נטייה מינית, גזע, דת, ארץ מוצא, לאום, מקום מגורים, מצב משפחתי או מצב בריאותי. 
 • יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל
  ניתוח המידע מאפשר לבנק ישראל לחקור את תחום האשראי הצרכני טוב יותר ובהתאם להמליץ לקובעי המדיניות על צעדים מתאימים לקידום התחרות. 

 

איך המערכת מסייעת לפתור את הבעיה?

בבסיס ההקמה של מערכת נתוני אשראי, עמדה ההנחה שמידע הוא המפתח לתמחור הלוואות בצורה טובה יותר. כאשר לגוף אחד יש את המידע ביד, הוא יודע לברור את הלקוחות הבטוחים, אלה שיעמדו בהחזרים. לעומת זאת, הגופים שאין להם מידע, נותנים אשראי ללקוחות שיתקשו להחזיר הלוואות. וכאשר ההלוואות לא מוחזרות, הגוף הזה נאלץ להעלות את הריבית.
המערכת מאפשרת לכלל השחקנים בשוק האשראי גישה למידע, וכך כל גוף יודע לפלח את המידע ולתת אשראי אטרקטיבי למגוון לקוחות.

למה זה חשוב?

מחיר האשראי מושפע גם ממאפייני הלקוח, ואם חסר לנותן אשראי מידע שדרוש כדי להעריך את רמת הסיכון של הלקוח הוא מפצה על כך באמצעות העלאת הריבית.

 

איך המערכת מסייעת לפתור את הבעיה?
המערכת מאפשרת לכלל נותן אשראי לקבל גישה למידע כדי שיוכל לתמחר טוב יותר את סיכון האשראי לפי הנתונים של כל לקוח.

 

מהן מטרות המערכת?

 1. הגברת התחרות בשוק האשראי
 2. הרחבת הנגישות לאשראי
 3. צמצום אפליה במתן אשראי ופערים כלכליים
 4. יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל