דירוג אשראי

מדריך לדירוג אשראי


אם לקחת משכנתה לרכישת דירה או הלוואה לרכישת מכונית, כנראה שכבר נחשפת לדירוג האשראי שלך. מהו אותו דירוג? איך הוא נקבע? על מה הוא משפיע? ומה משפיע עליו?

 

מי קובע את דירוג האשראי ואיך אפשר לקבל אותו?

דירוג אשראי שמבוסס על הנתונים שנאספים במערכת נקבע רק על ידי לשכת אשראי. כדי לקבל את דירוג האשראי שלך, ניתן לפנות לאחת מלשכות האשראי הפעילות בישראל ולהזמין אותו. דירוג אשראי אינו מחושב במערכת נתוני אשראי ולכן אי אפשר לקבל אותו מבנק ישראל. 

למידע מפורט על לשכות האשראי

 

מהו דירוג אשראי?

דירוג אשראי באופן כללי, הוא ציון שמטרתו להעריך את היכולת של אנשים, תאגידים ואפילו מדינות לפרוע הלוואות או לעמוד בתשלומים עתידיים שהתחייבו לבצע. דירוג האשראי שמחושב על בסיס נתונים ממערכת נתוני אשראי, הוא כלי שמסייע לנותני אשראי להחליט האם לתת אשראי ללקוחות, באיזו ריבית ובאילו תנאים.

 

איך דירוג האשראי נקבע?

בשלב הראשון מפתחת לשכת האשראי מודל לדירוג, כלומר מודל סטטיסטי שנועד להעריך את הסיכוי שלקוח בעל נתונים מסוימים יקלע למצב שאינו עומד בהחזר הלוואה או בתשלום שאליו התחייב. פיתוח המודל מתבצע בעזרת ניתוח נתוני אשראי אנונימיים שנאספו ב-3 השנים האחרונות במערכת. התוצאה שמתקבלת היא נוסחה שמגדירה את עוצמת ההשפעה של נתונים מסוימים על הסיכוי להגיע לכשל אשראי (לדוגמה: עמידה בהחזר הלוואות או פיגורים, עמידה במסגרת אשראי או חריגה ממנה, צ'קים שכובדו וכאלה שחזרו וכן נתונים על פשיטת רגל או הליכי חדלות פירעון). 

בשלב השני לשכת האשראי משתמשת בנוסחה שהתקבלה כדי לקבל דירוג אישי עבור לקוחותיה. כדי לקבל את תוצאת הדירוג צריך להציב בנוסחת המודל את הנתונים האישיים של הלקוח ומתקבלת תוצאה שמעריכה את ההסתברות להגיע לכשל אשראי בתקופה מסוימת.

חשוב לדעת!

לכל לשכת אשראי יש סולם דירוג משלה כלומר דירוג שמתקבל בלשכה אחת אינו בהכרח זהה במשמעותו לאותו דירוג שמתקבל בלשכה אחרת. כדי להבין את המשמעות של דירוג האשראי שקיבלת אפשר לפנות לאתר האינטרנט או למוקד פניות הציבור של לשכת האשראי המתאימה. 

 

מי משתמש בדירוג אשראי?

בנקים, חברות אשראי ומלווים שונים משתמשים בדירוג אשראי כדי להעריך את הסיכון בנוגע ליכולת הפירעון של מבקשי הלוואות. ככל שדירוג האשראי של מי שמבקש הלוואה גבוה יותר, כך יש סיכוי גבוה יותר שההלוואה תוחזר בזמן, וכך הגוף יכול לתת ריבית בתנאים טובים יותר. במידה מסוימת, דירוג אשראי הוא אמצעי שמסייע לנותני אשראי להגן על עצמם, בעזרתו הם מבינים טוב יותר את הפרופיל של מבקשי ההלוואה ויודעים להעריך את הסיכון.

Image

אז איך זה עובד בפועל?

זה מתחיל בהתנהלות הפיננסית שלך: מגיל 18, ההתחייבויות הפיננסיות של כל אחת ואחד מאיתנו - מסגרת עו"ש, צ'קים, הוראות קבע, הלוואות, משכנתה, כרטיסי אשראי, ערבות, קו אשראי ועוד - מתועדות על ידי הבנקים והגופים הפיננסיים השונים. גופים אלה, שנקראים גם מקורות מידע, מעבירים את המידע שנאסף למאגר נתוני אשראי של בנק ישראל

ממשיך בבקשת אשראי: בעת פנייה לנותן אשראי בבקשה להלוואה או משכנתה, נותן האשראי פונה לאחת מלשכות האשראי, ומבקש לקבל דוח אשראי, דירוג אשראי או חיווי אשראי של הלווה.

ומסתיים בקביעת תנאי ההלוואה על סמך הדירוג שלך: לשכת האשראי פונה למאגר הנתונים, מושכת את נתוני האשראי של הלווה מ-3 השנים האחרונות, ומעבדת אותם לדוח נתוני אשראי, דירוג אשראי וחיווי אשראי. נותן האשראי משתמש בדירוג והחיווי ומחליט האם לאשר את מתן האשראי ובאילו תנאים

 

מה ההבדל בין דירוג אשראי לבין דוח ריכוז נתונים ודוח אשראי?

דירוג אשראי הוא כאמור ציון שמחושב בעזרת נתוני אשראי שמוצגים בפירוט בדוח ריכוז נתונים וגם בדוח אשראי. הדירוג מאפשר להשוות בקלות בין לקוחות שונים בעלי היסטוריית פעילות שונה בתחום האשראי. 

דוח ריכוז נתונים ודוח אשראי הם דוחות אישיים שכוללים פירוט של נתוני האשראי שנאספים עבורך במערכת ומאפשרים לנתח אותם כדי ללמוד על ההתנהלות הפיננסית שלך. ההבדל העיקרי בין הדוחות הוא שדוח ריכוז נתונים נועד עבורך באופן אישי ואילו דוח אשראי נועד עבור נותן אשראי, לכן יש הבדלים מסוימים ברמת הפירוט שמוצגת בכל אחד מהדוחות, לדוגמה: הריביות שלך מוצגות בדוח ריכוז נתונים אך לא מוצגות בדוח אשראי. 

חשוב לציין שדוחות המופקים באמצעות לשכת אשראי יכולים לכלול גם את דירוג האשראי, בשונה מדוחות שמופקים ישירות ממערכת נתוני אשראי. 

 

האם אפשר להשפיע על הדירוג שלי?

בהחלט, לכל אחד ואחת מאיתנו יש יכולת להשפיע על דירוג האשראי.

דירוג האשראי מבוסס על היסטוריית הפעילות בתחום האשראי לכן כמעט כל פעולה משפיעה במידה מסוימת על הדירוג. ככל שההתנהלות שלך תהיה אחראית יותר, נעמוד בהחזרים ולא ניקח התחייבויות מוגזמות, נוכל לקבל דירוג טוב יותר, וכך לקבל תנאי אשראי טובים יותר כשנבקש משכנתה, כשנתמקח על תנאי ההלוואה ועוד.

 

רוצה להבין טוב יותר איך להשפיע על הדירוג שלך? הרחבנו על זה כאן

Image