מדיניות פרטיות


בנק ישראל מכיר בחשיבות המידע האישי שלך ובאחריות המוטלת עליו בהגנה על המידע האישי שלך ובשמירה על פרטיותך. לאור האמור, בנק ישראל משקיע מאמצים ומשאבים רבים בשמירה והגנה על פרטיותך וזאת בין היתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 ובאמצעות שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. להלן תיאור של מדיניות אבטחת המידע ושמירת הפרטיות שבה אנו נוהגים.

 

איסוף הנתונים, שמירתם והשימוש בהם

בכל הקשור למידע אישי המצוי בפורטל השירות של מאגר נתוני האשראי, אבטחת המידע נועדה בין היתר לאמת את זיהוי הלקוח המבקש לגשת לנתוניו האישיים וכן להצפין את נתוני הלקוח המוצגים באתר והמועברים אליו, וזאת באמצעות שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. לאור זאת, לפני קבלת שירותים הכרוכים בשימוש במידע אישי, יתבקש הלקוח לציין פרטי זיהוי אישיים ולעבור הליך זיהוי ואימות כתנאי לקבלת השירות. אנו שומרים מידע אישי זה כדי לספק לך את שירותי מערכת נתוני האשראי. נתונים אלו נשמרים לפרק הזמן הנדרש על פי חוק.

 

מידע סטטיסטי והשימוש בו

לצורך עיבוד סטטיסטי ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעות האתר, עשוי להיאסף מידע כללי על המבקרים באתר כגון: מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי מידע זה ייאסף באופן אנונימי כך שלא ניתן לשייך אותו לזהות של הלקוח.

 

אבטחת מידע

ההגנה על המידע האישי שלכם ועל פרטיותכם הינו ערך ראשון במעלה, לכן הושקעו מחשבה עמוקה ומאמצים רבים במטרה לשמור עליו. צוות מומחים שהורכב למטרה זו שקד על יצירת מערכת מאובטחת ברמות הגבוהות ביותר. צוות זה ממשיך לנטר את התנהלות המערכת כל העת על מנת להבטיח שהמידע הרגיש שלכם מוגן כראוי. במערכת זו הוטמעו אמצעי האבטחה המתקדמים ביותר לרבות מנגנון ההזדהות בכניסה למערכת, רכיבי סינון והגנה והצפנת תקשורת, שמאפשרים לכם לבצע פעולות בביטחון מלא תוך שמירה על עקרונות הפרטיות והסודיות.

 

פגיעה בפרטיות

אם ידוע לך על מקרה של פגיעה בפרטיות של אדם או אם מתעורר חשד שבוצעה פעולה בלתי חוקית או ניסיון כלשהו לבצע פעולה כלשהי שעלולה להוות פגיעה בפרטיות, נבקשך לעדכננו בדבר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: pniyot@creditdata.org.il.

 

כללי

בנק ישראל שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים אלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב במועד פרסומם.