מיופה כוח בתמורה

מיופה כוח בתמורה


מיופה כוח בתמורה הוא יחיד או תאגיד שתפקידו לקבל עבור לקוחותיו את נתוני האשראי ששמורים לגביהם במערכת. מיופה כוח בתמורה יכול להיות גורם שעוסק בתחומי הייעוץ הפיננסי השונים למשל: ייעוץ משכנתאות ייעוץ לכלכלת משפחה או ייעוץ עסקי אך לא בהכרח. ישנם תנאים שבהם נדרש לעמוד כל מי שמבקש לפעול כמיופה כוח בתמורה והם מפורטים כאן.

מיופה כוח בתמורה שעמד בתנאים הנדרשים, יכול לפנות ללשכת אשראי ולקבל ישירות אליו דוח ריכוז נתונים רגיל שכולל נתונים לגבי 3 השנים האחרונות בלבד.