מיופה כוח בתמורה

רישום מיופה כוח בתמורה


הגשת בקשה לרישום תעשה לאחר התחברות למערכת "שירות בקליק". 

יש למלא טופס בקשה לרישום כמיופה כוח בתמורה ולצרף את המסמכים הנדרשים בהנחיות המפורטות לרישום מיופה כוח בתמורה שמופיעות בקובץ מטה.

נא לקרוא את התנאים לרישום כמיופה כוח בתמורה ואת ההנחיות לרישום לפני הגשת בקשה.

חובה להגיש את הבקשה, לכל המאוחר, תוך 30 ימים ממועד החתימה והאישור של המסמכים הרלוונטיים.

יש למלא את הפרטים ברצף ולהשלים את הגשת הבקשה סמוך לביצוע ההזדהות והכניסה למערכת, לכן יש לוודא שכל המסמכים הנדרשים מוכנים מראש.

 

בכל שאלה או תקלה בנושא תהליך הרישום, נא לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: registration@creditdata.org.il.

 

טפסים נדרשים:

הנחיות לרישום

תצהיר מבקש - עבור יחיד

תצהיר מבקש - עבור תאגיד

תצהיר בעל שליטה בתאגיד

תצהיר נושא משרה בתאגיד