מיופה כוח בתמורה

ביטול רישום


אפשר להגיש בקשה לביטול רישום של מיופה כוח בתמורה באמצעות מערכת "שירות בקליק".

לאחר הכניסה למערכת ובחירה בתהליך הרצוי יש לפרט את הנסיבות להגשת הבקשה, לצרף קבצים לפי הצורך ולשלוח את הבקשה.

בכל שאלה או תקלה בנושא נא לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: registration@creditdata.org.il.