מילון מונחים


לשכת אשראי

חברה שקיבלה רישיון שמאפשר לה בין היתר לתת שירותים על בסיס נתוני אשראי, למשל: פיתוח מודל דירוג אשראי וחישוב דירוג אשראי ללקוח באמצעותו, הפקת דוח אשראי או חיווי אשראי לנותן אשראי.