עיצומים כספיים

הטלת עיצום כספי מופחת על די אנד בי החברה לנתוני אשראי בע"מ

04.05.2020

הטלת עיצום כספי מופחת על די אנד בי החברה לנתוני אשראי בע"מ

הטלת עיצום כספי מופחת על בנק הדואר בע"מ

05.09.2021

הטלת עיצום כספי מופחת על בנק הדואר בע"מ

הטלת עיצום כספי מופחת על בנק הדואר בע"מ - עדכון

03.05.2022

הטלת עיצום כספי מופחת על בנק הדואר בע"מ - עדכון

הטלת עיצום כספי מופחת על בנק לאומי לישראל בע"מ

27.11.2022

הטלת עיצום כספי מופחת על בנק לאומי לישראל בע"מ