עיצומים כספיים

הטלת עיצום כספי מופחת על בנק הדואר בע"מ

05.09.2021

הטלת עיצום כספי מופחת על בנק הדואר בע"מ

הטלת עיצום כספי מופחת על בנק הדואר בע"מ - עדכון

03.05.2022

הטלת עיצום כספי מופחת על בנק הדואר בע"מ - עדכון

הטלת עיצום כספי מופחת על בנק לאומי לישראל בע"מ

27.11.2022

הטלת עיצום כספי מופחת על בנק לאומי לישראל בע"מ