חובת דיווח של מיופה כוח בתמורה

03.09.2023

מיופה כוח בתמורה שמסווג לקבוצה 1 נדרש להעביר לממונה אישור מבקר על עמידתו בדרישות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) לעניין מאגר שחלה עליו רמת אבטחה בסיסית לכל הפחות, בהתאם למפורט בסעיף 11 לפרק ד' בהוראה 406 - ניהול סיכוני אבטחת מידע והגנת הסייבר

 

את הדיווח יש להעביר באמצעות התחברות למערכת "שירות בקליק" באתר המערכת, החל מ-6.9.2023.