פורסם פרוטוקול חדש

20.02.2024

היום פורסם לציבור פרוטוקול הוועדה המייעצת מ-20.12.2023.


לקריאת הפרוטוקול

לכל הפרוטוקולים