הגעת למערכת נתוני אשראי
של בנק ישראל

חרבות ברזל - עדכונים

הגעת למערכת נתוני אשראי
של בנק ישראל

חרבות ברזל - עדכונים

התנהלות פיננסית בעולם האשראי

פורסמו לציבור הוראות ממונה בנוסח סופי

פורסם לציבור פרוטוקול חדש

דוח ריכוז נתונים בחינם

סימון נתונים שליליים שידווחו על רקע מלחמת "חרבות ברזל"

חובת דיווח של מיופה כוח בתמורה -
אישור מבקר על עמידה בדרישות תקנות הגנת הפרטיות